RDLC (GÜÇLENDİRİLMİŞ DLC)

  • DLC 'den farklı olarak Güçlendirilmiş DLC 12 ayın sonunda kendi kalitesini koruyup sıfır ayarında diş kalitesi ile tezgahlarda yüksek devirlerde çalışmaya devam edecektir.